Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Seadrill

Seadrill er et internasjonalt boreentreprenørskap som er registrert i Bermuda med hovedkontor i Stavanger. Eier er John Fredriksen og selskapet er notert på Oslo Børs. Etter oppkjøp av flere andre selskaper i industrien har Seadrill vokst seg til å bli verdens største riggselskap og har 68 oljerigger og fartøyer. Flere av disse operer i afrikanske farvann. Det er vanskelig å finne informasjon om eksakt i hvor i Afrika selskapets fartøy befinner seg da det i årsrapporter kun oppgis Vest- Nord- og Øst-Afrika som områder hvor selskapet er operative. Mye av driften utføres via selskapets datterselskaper. Vest-Afrika trekkes frem som det viktigste markedet. I Angola har selskapet inngått en rekke store avtaler med ulike oljeselskap, og inntekten fra landet var i 2015 på 179,4 USD. Seadrill har kontor i Luanda og Cabinda.

Leverandør olje- og gassindustri
/seadrill.com
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst