Fellesrådet for Afrika Meny
Afrika Nå: 25.08.21

Afrika Nå: Hvordan står det til med pressefriheten på det afrikanske kontinentet?

Bilde hentet fra The Conversation

Ifølge organisasjonen Reporters Without Borders (RSF) sin pressefrihetsindeks fra 2021, har både klimaet for pressefriheten og journalister på det afrikanske kontinentet gjennomgått en rekke endringer både av befriende og innskrenkende art de siste årene.

Mens man i land som Sør Afrika, Botswana og Ghana ser en positiv utvikling hva gjelder pressefrihet og forhold for journalister, befinner land som både Egypt, Libya, Somalia seg fremdeles langt nede på RSF sin pressefrihetsindeks som ut fra gitte kriterier rangerer graden av pressefrihet i 180 forskjellige land i verden. Ifølge dem er både sensur og nedstenging av aviser, TV- og radiokanaler og nettsider, forfølgelse, fengsling og drap på journalister, samt den pågående covid-19-situasjonen med på å gjøre en spent situasjon enda verre.

Vi inviterer til digital panelsamtale om pressefrihet på det afrikanske kontinentet onsdag 25. august fra klokken 17.00-19.00

Med oss i panelet har vi Asria Mohamed (Støttekomiteen for Vest Sahara, og bidragsyter i artikkelserien om pressefrihet på det afrikanske kontinentet.)

Abdalleh Mumin: Journalist, leder for somali journalist syndicate og bidragsyter i artikkelserien om pressefrihet på det afrikanske kontinentet.

Jovial Ranato, leder for The African Editors Forum

Samtalen foregår på engelsk.

Arrangementet vi foregå digitalt onsdag 25. august fra 17:00-19:00. Zoom-lenke: https://us02web.zoom.us/j/8816...

Vel møtt!

According to the 2021 Press Freedom Index from Reporters Without Borders (RSF), both the climate for press freedom and journalists on the African continent have undergone a number of changes of both liberating and restrictive nature in recent years.

While there have been positive developments in countries such as South Africa, Botswana and Ghana, countries such as Egypt, Libya and Somalia still rank very low on the RFS’s Press Freedom Index. The index, based on criteria such as pluralism, media independence, legislative framework and transparency, ranks the degree of press freedom in 180 different countries around the world.

The 2021 index shows that censorship and the shutting down of newspapers, news sites, TV and radio channels, as well as the persecution, imprisonment and murder of journalists, still pose significant challenges for press freedom. At the same time, the ongoing Covid-19 pandemic is making a tense situation worse.

The Norwegian Council for Afrika invites you to join a digital panel discussion on press freedom on the African continent with the following panellists:

· Asria Mohamed, Støttekomiteen for Vest Sahara (the Western Sahara Support Committee), and contributor to the Afrika.no article series on press freedom on the African continent

· Abdalleh Moomin, Journalist syndicate contributor to Afrika.no article series on press freedom on the African continent, and

· Jovial Ranato, leader of The African Editors Forum.Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.