Fellesrådet for Afrika Meny

Engasjer deg i Fellesrådet for Afrika! Du er hjertelig velkommen til å bli aktiv i et av våre tematiske eller geografiske utvalg, og du kan støtte vårt arbeid økonomisk ved å bli medlem. Som medlem får du større mulighet til påvirke Fellesrådets politikk og strategiske valg. Her er en oversikt over de ulike utvalgene våre:

Afrika.no-redaksjonen

Afrika.no er et uavhengig nettmagasin som jobber for å styrke samtalen om Afrika og det afrikanske i Norge, publisert av Fellesrådet for Afrika. Afrika.no-redaksjonens oppgaver er å utvikle reportasjer, analyser, essays, kommentarer og podkaster som belyser alt fra afrikansk kultur, idehistorie og filosofi til samfunnsliv, politikk og økonomi.

Redaksjonen møtes annenhver uke og arbeider gjerne prosjektbasert. Medlemmer er forventet å komme med ideer og innspill til det redaksjonelle innholdet og utviklingen av nettmagasinet. Det er også ønskelig at medlemmer bidrar med egenproduserte artikler.

For mer informasjon om afrika.no-redaksjonen, ta kontakt med redaktør Rahwa Tilahun Yohaness på rahwa@afrika.no

Migrasjonsutvalget

Migrasjonsutvalget ble opprettet for å arbeide med Fellesrådets politiske kampanje 2019 som omhandlet migrasjon på og fra det afrikanske kontinentet. Nå skal det samme utvalget jobbe frem migrasjonskampanjen til Fellesrådet for 2024. Migrasjonsutvalget skal jobbe for mer nyansert informasjon, mediedekning og retorikk om migrasjon på det afrikanske kontinentet og afrikanske migranter i Norge.

For mer informasjon om Migrasjonsutvalget, ta kontakt med rådgiver Hilde Hunnålvatn på hilde@afrika.no

Kjønn- og likestillingsutvalget (KLU)

Utvalget tar opp temaer knyttet til kjønn og likestilling i Fellesrådet for Afrikas informasjons- og påvirkningsarbeid. De siste årene har KLU arrangert ulike aktiviteter som Afrika Nå panelsamtale om hvordan koronapandemien har påvirket jenter i afrikanske land, live podkast om skeives rettigheter i Afrika under Oslo Pride og KLU podkast-intervju med Haboon Hashi og Ibrahim Mursal om boka deres «Hva tenker du om likestilling?». Nye medlemmer står også fri til å ta initiativ til ulike arrangementer som faller inn under deres interesseområder. KLU møtes i gjennomsnitt annenhver uke, dette er også noe fleksibelt.

For mer informasjon om Kjønn- og likestillingsutvalget, ta kontakt med utvalgsleder Karen Kana Schröeder på Karenmsf2020@gmail.com

Klima- og miljøutvalget

Klima- og miljøutvalget ble etablert i september 2019, og er det nyeste utvalget i Fellesrådet for Afrika. Klimaendringer er en daglig realitet i afrikanske land og FN mener at ingen andre kontinenter vil bli så alvorlig rammet av klimaendringene som Afrika. Klimautvalget fokuserer på å øke bevisstheten rundt klimaendringene fra et afrikansk perspektiv, da særlig hvilke utfordringer klimaendringene medfører og aktuelle strategier for skadebegrensning og tilpasning.

Klimaområdet er enormt, og hvilke tema de fokuserer på avhenger i stor grad av de aktive medlemmenes interesser. Per nå jobber de mye med matsikkerhet og matproduksjon, sikkerhetsutfordringer, utdanning og kunnskapsutvikling.

Arbeidsformer er bl.a. informasjonsarbeid i form av seminarer og artikkelskriving, og muligens podcast-innspilling etter hvert. De vil også bidra til å utvikle Fellesrådets politikk på klimaområdet. For mer informasjon om Klima- og miljøutvalget, ta kontakt med utvalgsleder Oumy Erica Wie på o.erica.wie@live.com

Afrikas Horn-utvalget

Afrikas Horn-utvalget het tidligere Etiopia-utvalget, men jobber nå med politikk og samfunn, næringsliv, menneskerettigheter og demokrati i alle andene på Afrikas Horn. Utvalget er en liten gruppe som er avhengige av å få nye medlemmer, både erfarne og mindre erfarne som har lyst til å få kunnskap om ulike tematikker på Hornet. Hva det skal være fokus på i utvalget er det de frivillige og utvalgsleder som bestemmer.

Arbeidet utvalget gjør er blant annet å holde seminarer og arrangementer, skrive artikler og gjøre research på tematikker som er relatert til politiske og sosiale utviklinger på Afrikas Horn. For mer informasjon om Horn-utvalget, ta kontakt med utvalgsleder Leyla på leyla.mh97@gmail.com

Bli medlem

Vil du bli medlem i Fellesrådet for Afrika? Det kan du ordne her:

Meld deg inn

Følg oss

Følg oss på Facebook og Twitter og Instagram!

Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.