Fellesrådet for Afrika Meny

Fellesrådet for Afrika og FNs bærekraftsmål


Bærekraftsmål 8: Fellesrådet har gjennom mange år arbeidet med bærekraftsmål 8 for anstendig arbeid og økonomisk vekst. Dette arbeidet fortsetter med vår rolle i styringsgruppen for Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) og med et fortsatt særlig fokus på å følge opp at ny etikkinformasjonslov for næringslivet blir vedtatt og fulgt av norske selskaper. Dette arbeidet ledes av vårt Utvalg for anstendig arbeid. Viktig i vårt arbeid her er også vår egen Bedriftsdatabase som har kartlagt norske bedrifter i afrikanske land og hvorvidt de følger OECDs retningslinjer for anstendig næringsliv. I tillegg vil FFA i kommende periode jobbe med ILO-konvensjonen om vold og trakassering i arbeidslivet og hvordan norske myndigheter følger opp arbeidet med å ratifisere konvensjonen.

Bærekraftsmål 13: FFA opprettet et eget Klimautvalg i 2019 og på Årsmøtet i 2020 ble klima vedtatt inn i vår politiske plattform. Fremover skal vi arbeide med å følge opp norske myndigheters uttalelser på klimatilpasningstiltak på det afrikanske kontinentet, i tillegg til et utstrakt samarbeid med klimaaktører både på kontinentet og hjemme, samt fokus på økt kunnskap om tematikken hos målgrupper som norsk næringsliv, studenter og diasporaorganisasjoner, også utenfor Oslo. Det er viktig å sørge for at delmål 13.1 om klima og 8.2 om anstendig arbeid oppnås parallelt, og at norske myndigheter derfor bidrar til et rettferdig og bærekraftig grønt skifte i afrikanske land.

Bærekraftsmål 17: Gjennom de neste fem årene skal FFA arbeide med å få etablert rettferdige mekanismer for gjeld som sikrer at afrikanske land kan oppnå SDGene uten å tynges av gjeldssituasjonen de befinner seg i, særlig post covid-19. I tillegg skal FFA arbeide med å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av skattlegging av internasjonale selskaper og nødvendigheten av åpne eierskapsstrukturer og gjennomsiktige finansielle mekanismer. I FFAs arbeid mot bærekraftsmål 8 vil vi styrke allerede eksisterende samarbeid med ulike fagorganisasjoner i Norge og på det afrikanske kontinentet. I prosjektperioden vil FFA også jobbe med Norwegian-African Business Association om bærekraftsmål 13. FFA samarbeider årlig med rundt 30 ulike organisasjoner og aktører, en arbeidsmetode vi også tar med oss videre.

Kontakt oss

E-post: afrika@afrika.no


Følg oss

Følg oss på Facebook og Twitter og Instagram!

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

LandinformasjonBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Det siste arbeidet med bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2019. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.