Fellesrådet for Afrika Meny

…Sendte dem til Afrika - Hvordan gamle norske fiskebåter ender i tvilsomme fiskerier i Vest-Afrika.

Når norske fiskefartøy “går ut på dato” selges til kysten av Afrika, der de brukes i fiskerier i såbare farvann. Hele 47 gamle norske fiskebåter har funnet veien til farvannene utenfor kysten av Afrika de siste 25 årene. I arbeidet med rapporten som er utgitt av Støttekomiteen for Vest-Sahara, Naturvernforbundet og Fellesrådet har vi sporet hundrevis av fartøy, og sett hvor det ble av dem etter at de ble fjernet fra det norske registeret. Flere av statene hvor de gamle fartøyene er i dag, har svært mangelfull forvaltning av fiskeribestandene sine. Dit kommer flere av skipene for å delta i eksportrettet industrielt fiske, som ligger i konkurranse med småskalafiskere som normalt leverer fisk til de lokale markedene.

Gå til

"Maskespillet i Kongo - hvordan løslatelse av to leiesoldater ble et nasjonalt anliggende"

Fellesrådet for Afrika ga i 2020 ut boka Maskespillet i Kongo - hvordan løslatelse av to leiesoldater ble et nasjonalt anliggende. Boka er en antologi der forskere, journalister og norsk-afrikanere ser på den norske kampanjen for å løslate to drapsdømte leiesoldater i et krigsherjet land. De viser hvordan pressedekningen og familienettverk skapte et vanvittig press på norske myndigheter. Da den kom ut skapte den diskusjon i norsk media og ble omtalt av pressen over hele landet. Boka ble også diskutert i Morgenbladet og i P2. Halvparten av inntektene fra salget av boka går til Fellesrådets arbeid - så kjøper du boka støtter du vårt arbeid!

Gå til

The Promise of Sustainable Investing - The case of the Norwegian Oil fund

The Norwegian Oil Fund is now worth a trillion dollars and a multiple of the Norwegian economy. It is also financing an ever-increasing proportion of public spending in Norway. Its importance could not be overstated, so the attention devoted to it during and after the 2017 elections, particularly in the context of governance reform and potential changes to investment strategy, is critical. It is paramount to make sure that the sustainability dimension is factored into these discussions, given how strongly interlinked a good policy on environmental, social and governance (ESG) parameters is to generating long-term financial returns and limiting risk.

Last ned

Angola-Norway the perfect partnership?

From the 18th to the 23rd of September 2014 the Norwegian Council for Africa and the Chr. Michelsen Institute hosted a series of events on various topics related to Angola – including author talks in Stavanger, Bergen and Oslo with the leading Angolan novelist Jose Eduardo Agualusa, a pub debate at the Kulturhuset in Oslo, a seminar at Stortinget (the Norwegian Parliament) and a full day conference at KS Agenda in Oslo on the 23rd of September. In this report we have collected and edited all ten speeches held at the full day conference. We have also made an attempt at summarizing some messages and recommendations the organisers took away from the events.

Last ned

Norsk næringsliv på nye veier

Det finnes lite systematisk kunnskap om norske bedrifters tilstedeværelse i Afrika og hvordan de opptrer, samt innretter sine CSR-aktiviteter. Denne rapporten vil i noen grad bidra til å gi et tydeligere bilde på dette, men gir på langt nær en fullstendig oversikt. Snarere kan rapporten fungere som en inngang for forskere, journalister eller andre som ønsker å finne ut mer om norske selskaper i Afrika og deres aktiviteter på kontinentet. Rapporten peker på noen sentrale trekk og utfordringer ved norsk næringslivs tilstedeværelse på kontinentet.

Last ned

Afrikas 99 %: Økonomisk vekst, ulikhet og protest

Boken handler om den kraftige økonomiske veksten i Afrika, kampen for en rettferdig fordeling og de mange protestbevegelsene som har oppstått på kontinentet. Artiklene er skrevet av en rekke bidragsytere, de fleste fra Afrika. Her er artikler om tilstanden i ulike land, kart og visuelle oversikter over økonomisk vekst, fordeling og protestbevegelser i Afrika, og en oppdatert profil for hvert av de 56 landene.

Policy alternatives for business promotion of workers rights

In the competition for investments and contracts, there is a constant risk for host governments not to distinguish being "accommodating" to investors needs with what is known as the "race to the bottom".

How can we ensure that the millions of Africans heading for employment in the coming years are actually going to find work that delivers security, proper pay, and decent work?

The aim of this report is to collect different understandings of the role Norwegian actors can play to the fulfillment of human rights and inclusive growth on people´s terms.


Last ned

Nelson Mandela og den sørafrikanske frigjøringskampen

Fellesrådet presenterer en nyskrevet e-bok om Nelson Mandela og den sørafrikanske frigjøringskampen, skrevet av forfatter, historiker og professor i utviklingsstudier Tore Linné Eriksen. Boka er skrevet for ungdom, men inneholder et vell av informasjon som kan være til nytte for alle interesserte. NB! Boken kan kun lastes ned. Den er ikke trykket opp.

Last ned

"Bybevegelser" - Afrika-årboka 2010-2011

Afrika urbaniseres i rekordfart. Afrika-årboka 2010-2011 handler om dette: Om å skape seg et liv i storbyen. Om kampen for bolig og jobb, demokrati og rettigheter. Om hvordan urbane kulturuttrykk som hiphop brukes i denne kampen.

Arena Afrika - Kappløp om makt og ressurser

Fellesrådets Afrika-årbok 2009: Alliansen mellom grådige stormakter på jakt etter ressurser og kyniske lokale ledere bidrar til å opprettholde sosial urett, krig og konflikt i Afrika. Men Afrika er ikke lenger bare et offer i intenasjonal sammenheng.