Fellesrådet for Afrika Meny
mai 26

Afrika Nå: Hvordan har koronapandemien påvirket jenter i afrikanske land?

26. mai, kl. 18:00-19:30
Fellesrådet for Afrika
https://zoom.us/j/91681413037
Facebook event

2020 skulle bli et viktig år for kvinner og jenter verden over. Beijing-erklæringen - en handlingsplan for at alle land skulle jobbe for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner - fylte 25 år. Land, organisasjoner og selskaper skulle sammen utvikle en femårsplan for å ytterligere fremme likestilling i årene fremover.

Historisk sett rammes jenter og kvinner hardest i kriser. Koronapandemien er intet unntak. Selv om blant annet jenters tilgang til utdanning har forbedret seg de siste 25 årene, tyder rapporter nå på at kjønnsbasert vold øker over hele verden. Pandemien og dens konsekvenser har utløst bekymring for at 25 år med viktige fremskritt innenfor likestilling nå står i fare for å reverseres.

I følge Redd Barnas «the Global Girlhood Report 2020» forventes det en dramatisk økning i barneekteskap og tenåringsgraviditeter som et resultat av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Hvordan påvirker kriser som en pandemi fremtiden til unge jenter i afrikanske land? Og hva må gjøres for å forhindre at pandemien ikke reverserer den viktige fremgangen for jenter som vi så før 2020?

Les mer