Fellesrådet for Afrika Meny
Søknadsfrist 11.12.23

Fellesrådet utlyser praktikantstilling for våren 2024

Skyline Johannesburg, South Africa

Fellesrådet for Afrika utlyser med dette en studentpraktikantstilling for våren 2024. Masterstudenter med mulighet til å integrere praktikantstillingen i pågående utdanning inviteres til å søke.

For English, see below!

Målet for praktikantoppholdet er å gjennomføre et faglig orientert arbeid som supplerer Fellesrådet for Afrikas arbeid med å påvirke norske myndigheter og næringsliv i retning av en bedre menneskerettighetspolitikk og praksis. Dette kan gjøres ved å skrive en fagrapport, arrangere seminar eller skrive artikler til Afrika.no. Praktikanten vil jobbe sammen med sekretariatet og med en eller flere frivillig-utvalg i organisasjonen. Fellesrådet tilbyr et spennende faglig miljø og lang erfaring med oppfølging av praktikanter. Stillingen er ulønnet.

Lengde

Ved en rekke masterstudier er det anledning til å velge et praktikantemne som del av utdanningen. Lengden på praktikantoppholdet er i utgangspunktet fleksibelt og et typisk praktikantopphold vil tilsvare 6 ukers fulltidsarbeid. Vi ønsker likevel en praktikant som kan være med oss deltid over en periode på hele semesteret.

Hvem vi søker etter?

Vi søker en engasjert, kunnskapsrik og selvstendig praktikant som er innstilt på å gjøre et faglig sterkt arbeid som kan tilgjengeliggjøre viktige problemstillinger for journalister, beslutningstakere og folk som er interesserte i Afrika-spørsmål.

Hvem kan søke?

Masterstudenter som kan søke praksisplass er gjengitt under. Studenter ved andre program og studieinstitusjoner er også velkomne til å søke, så lenge de har mulighet til å bygge praktikantoppholdet inn i mastergraden.

UiO

Peace and conflict studies (PECOS) – Emnekode PECOS4006

Development, environment and cultural change (SUM) – Emnekode SUM4910

Theory and Practice of Human Rights – Emnekode HUMR4504


NMBU, emnekode EDS313

International Relations

International Environmental Studies

Development Studies

Søknaden skal spesifisere hvilket faglig fokus eller prosjekt kandidaten kunne tenke seg å gjøre i praktikantperioden. Søknad og CV sendes til stilling@afrika.no. Søknadsfristen er 11.12.2023.

---------------------------------------ENGLISH -------------------------------------------

The Norwegian Council for Africa is now looking for interns for spring 2024. Master students with the possibility to integrate an internship position in ongoing studies are welcome to apply.

The aim of the internship is to produce thematically relevant work that contributes to the Council’s work towards Norwegian policy makers and Norwegian investors on the African continent. This can be done by writing a report, organizing seminars or writing articles for the online web magazine Afrika.no. The intern will work closely with the secretariat, and one or more of the volunteer-led groups in the organization. The Norwegian Council for Africa is a competent and dynamic organization with long experience involving interns in our daily operations.

Length

At master level programs students have the possibility to do an internship as part of the masters. The length of the internship is normally flexible, a typical internship would be equivalent to 6 weeks full time work. However, we want an intern that will be with us part time the whole semester.

Who are we looking for?

We are searching for an engaged, knowledgeable and independent intern that wants to contribute to The Norwegian Council for Africa and who can make important issues related to the continent available for journalists, decision makers and members of the general public interested in African issues.

Who can apply?

Masterstudents that can apply is stated below. Students enrolled in other master programs are also welcome to apply, as long as they have the possibility to integrate the internship in their degree.

UiO

Peace and conflict studies (PECOS) – Code PECOS4006

Development, environment and cultural change (SUM) – Code SUM4910

Theory and Practice of Human Rights – Code HUMR4504

NMBU, Code EDS313

International Relations

International Environmental Studies

Development Studies

The application should specify which thematic focus the intern would like to work with during the internship. Application and CV should be sent to stilling@afrika.no. The application deadline is 11.12.2023.


Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.