Fellesrådet for Afrika Meny
Afrika Nå 26.05

Hvordan har koronapandemien påvirket jenter i afrikanske land?

Fotograf: Caroline Dokken Wendelborg

Historisk sett rammes jenter og kvinner hardest i kriser. Koronapandemien er intet unntak. Selv om blant annet jenters tilgang til utdanning har forbedret seg de siste 25 årene, tyder rapporter nå på at kjønnsbasert vold øker over hele verden. Pandemien og dens konsekvenser har utløst bekymring for at 25 år med viktige fremskritt innenfor likestilling nå står i fare for å reverseres.

I følge Redd Barnas «the Global Girlhood Report 2020» forventes det en dramatisk økning i barneekteskap og tenåringsgraviditeter som et resultat av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Hvordan påvirker kriser som en pandemi fremtiden til unge jenter i afrikanske land? Og hva må gjøres for å forhindre at pandemien ikke reverserer den viktige fremgangen for jenter som vi så før 2020?


Arrangementet vil foregå digitalt onsdag 26. mai fra 18:00-19:30. Zoom-lenke: https://zoom.us/j/91681413037

2020 skulle bli et viktig år for kvinner og jenter verden over. Beijing-erklæringen - en handlingsplan for at alle land skulle jobbe for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner - fylte 25 år. Land, organisasjoner og selskaper skulle sammen utvikle en femårsplan for å ytterligere fremme likestilling i årene fremover.

Historisk sett rammes jenter og kvinner hardest i kriser. Koronapandemien er intet unntak. Selv om blant annet jenters tilgang til utdanning har forbedret seg de siste 25 årene, tyder rapporter nå på at kjønnsbasert vold øker over hele verden. Pandemien og dens konsekvenser har utløst bekymring for at 25 år med viktige fremskritt innenfor likestilling nå står i fare for å reverseres.

I følge Redd Barnas «the Global Girlhood Report 2020» forventes det en dramatisk økning i barneekteskap og tenåringsgraviditeter som et resultat av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Hvordan påvirker kriser som en pandemi fremtiden til unge jenter i afrikanske land? Og hva må gjøres for å forhindre at pandemien ikke reverserer den viktige fremgangen for jenter som vi så før 2020?

I panelet:
- Hanne Lotte Moen, seksjonsleder for barns beskyttelse, helse og ernæring i Redd Barna.
- Safia Abdi Haase, utdannet sykepleier, har jobbet med kvinnehelse med dybdefokus på somaliske kvinner og kjønnslemlestelse og er den første innvandrerkvinnen som er slått til ridder av første klasse av St. Olavs Orden.

Ordstyrer er Maruwa Ibrahim, rådgiver i Skeiv verden og utvalgsleder i Kjønn- og likestillingsutvalget i Fellesrådet.


Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.