Fellesrådet for Afrika Meny
Annonse

Vil du være frivillig i Utvalget for anstendig arbeid i Fellesrådet for Afrika?

Utvalget jobber med den politiske delen av Fellesrådets arbeid. Vi fokuserer spesielt på næringsliv og menneskerettigheter. Vi arbeider aktivt med å se på hvordan norsk politikk kan bidra til jobbskaping og vekst, på en måte som kommer lokalbefolkningen til gode og ikke utnytter sårbare grupper. Vi jobber med hvordan norske selskaper aktivt kan bidra til å styrke rettighetene til mennesker som arbeider for dem eller bor i områder som blir berørt av norske selskapers prosjekter og investeringer. I perioden 2020-2021 gjennomførte vi blant annet en politisk kampanje for innføring av Åpenhetsloven i Norge, som pålegger norske selskaper å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden sin.

Det passer å være med i denne gruppen dersom du er opptatt av hvordan norsk næringsliv opererer på det afrikanske kontinent, hvis du vil jobbe spesielt med menneskerettigheter og hvis du har interesse for det faglige. Det krever at man setter seg inn politiske prosesser, leser rapporter og er villig til å gå i dybden, til gjengjeld lærer man masse og har anledning til å være med å forme Fellesrådets politikk på mange områder.

I år skal vi blant annet følge implementeringen av Åpenhetsloven, og undersøke hvordan Covid19-pandemien har påvirket menneskerettighetssituasjonen for arbeidere i utvalgte land i Afrika.. Vi jobber generelt opp mot næringsliv og politikere, og har ansvaret for diverse eventer gjennom året, i tillegg arbeider vi med kampanjefilmer til bruk i sosiale medier og skriver artikler og kronikker. Utvalget har faste møter annenhver uke, og ellers løpende kontakt på e-post.

For mer informasjon om Utvalg for anstendig arbeid, ta kontakt med utvalget på decentwork@afrika.no eller utvalgsleder Celina Jerman Bright-Taylor på celinajbt@gmail.com.


Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.