Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Aker Solutions

Aker Solutions ASA er leverandør av produkter, systemer og tjenester innen oljeindustrien, og har til sammen rundt 14 000 ansatte i 20 land. Aker Solutions er medlem av UN Global Compact.

Leverandør olje- og gassindustri
akersolutions.com/who-we-are/
www.akersolutions.com/globalassets/sustainability/sustainability-report-2020.pdf
Nei/uvisst
Nei/uvisst
www.akersolutions.com/globalassets/sustainability/sustainability-report-2020.pdf
Ja