Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Bourbon Offshore Norway

Bourbon Offshore Norway er et skipsrederi med hovedkontor i Fosnavåg i Møre og Romsdal. Selskapet ble første gang etablert i 1998, da under navnet Havila Supply. Etter fem år på børs ble selskapet kjøpt opp av den franske Bourbon gruppen, og deretter omdøpt til Bourbon Offshore Norway AS. Selskapet har en flåte på 20 fartøy, med om lag 400 ansatte hvorav hovedandelen er ansatt til sjøs. Bourbon Offshore Norway opererer i stor deler av verden. I Afrika er det først og fremst i Vestafrikanske farvann at Bourbon Offshore Norway har hatt virksomhet, men også Egypt er et viktig land for selskapet. Det kommer ikke klart frem fra nettsiden til verken Bourbon Offshore Norway eller moderorganisasjonen hvor deres skip og mannskap opererer pr. 2018, men fra tidligere pressemeldinger og annen tilgjenelig informasjon ser det som om Afrika forsatt er et interessant område for selskapet. I tillegg til virksomhetene til Bourbon Offshore Norway har den større Bourbon-gruppen kontorer i Angola, Nigeria, Kamerun, Ghana, Gabon og Kongo Brazzaville, og et datterselskap på Mauritius.
Leverandør olje- og gassindustri
/www.bourbonoffshore.com/en
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst