Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Change Com AS

Change Com AS er et Oslo-basert rådgivnings- og investeringsselskap dannet av Endre Skolt og som har som mål å inspirere lovende gründere og gründerteam på følgende områder: fornybar energi, delingsøkonomi, digitalisering og IKT-tjenester. Selskapet planlegger flere investeringer på det afrikanske kontinentet i 2018. I Kenya er selskapet etablert gjennom investeringer i Sunspot Energy Inc, DDFinance og Pawa Technologies. I alle selskaper Change Com investerer i blir det lagt fram reviderte regnskap, og UN Guiding principles on Business and Human Rights blir fulgt. Change Com AS vil når virksomheten vokser, rapportere impact-tall, f eks antall mennesker som blir berørt av Change Coms investeringer, antall arbeidsplasser Change Com er med på å skape osv. I dag jobber Change Com i Etiopia og Kenya.

Rådgivning og investering
/change-com.no/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst