Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

DDFinance

DataDrivenFinance AS (DDFinance) er et norsk "FinTech" (Finansiell teknologi)-selskap som muliggjør bærekraftige forsikringer i Kenya. DDFinance er i oppstartfasen, og har planer om å utvide markedet til resten av Afrika dersom oppstarten i Kenya blir en suksess. DDFinance har mottatt middler fra blant annet Innovasjon Norge, Norad, Forskningsrådet m.m. DDFinance er medlem av Norwegian African Business Association.

Forsikring
ddfinance.com
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Ja