Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Det Norske Veritas (DNV)

DNV er en uavhengig stiftelse som utfører rådgivning, sertifisering og analysearbeid for virksomheter innen blant annet olje og energi, miljø og maritime næringer. Selskapet utfører sitt arbeid gjennom delvis eller fullstendig eierskap av andre selskaper, hvorav DNV GL Group er et av de viktigste. Selskapet har hovedkontor på Høvik utenfor Oslo og har rundt 15,000 ansatte fordelt på 300 kontorer i om lag 100 land. I Afrika har DNV GL kontor i Angola, Egypt, Ghana, Kenya, Libya, Nigeria og Sør Afrika.

Rådgivning, sertifisering og analyse
www.dnvgl.com
annualreport.dnv.com/2020/sustainability/#value-society
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst