Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

DOF Subsea

DOF Subsea er et selskap som eies 100% av DOF Subsea Holding AS som igjen er eid av DOF ASA (51%) og First Reserve Corporation (49%). Selskapet har hovedkontor i Austvoll kommune. DOF Subseas kjernevirksomhet er å tilby shipping, prosjektstyring, ingeniørtjenester, undersøkelser, konstruksjon, konstruksjonsstøtte og dykkeoperasjoner til internasjonale oljeselskap.

Leverandør olje- og gassindustri
/www.dofsubsea.com
/www.dof.no/en-GB/Media-Center/Story?Action=1&NewsId=5167&currentPage=2&M=NewsV2&PID=7199
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst