Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

EA Group

EA Group er et "Trading House" med hovedkontor i Oslo som legger til rette for transaksjoner mellom selskaper i øst-Afrika i mange forskjellige sektorer. Det er ellers lite informasjon tilgjengelig på nettsiden.
Diverse (Landbruks- og detaljhandel)
/www.eagroup.no/countries/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst