Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Eidesvik Offshore

Eidesvik er et rederi som opererer skip innen forretningsområdene logistikk, seismikk og undervannsoperasjoner. Selskapet er registrert på Oslo Børs og har hovedkontor på Bømlo. Som rederi med kortere kontrakter opererer Eidesvik med 25 skip over hele verden. Selskapet et 49% av Eidesvik Ghana Ltd som er etablert med kontor i Takoradi.

Skipsfart/ maritim industri
eidesvik.no
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst