Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Equinor

Equinor er Norges største selskap og er børsnotert i Oslo og New York. Staten er hovedaksjonær med en eierandel på 67 % som forvaltes av Olje og Energidepartementet. Selskapet har virksomhet i 30 land og har over 21 000 ansatte over hele verden. Equinor er medlem i UN Global Impact og Norwegian-African Business Association.

Olje- og gassproduksjon
www.equinor.com
www.equinor.com/en/sustainability/reporting.html
Nei/uvisst
Nei/uvisst
www.equinor.com/en/sustainability/reporting.html#reports
Ja