Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Nordic Microfinance initiative AS

Nordic Microfinance Initiative (NMI) ble etablert i 2008 i Oslo, Norge som et partnerskap mellom offentlig sektor og private investorer. NMI investerer i institusjoner som jobber med inkluderende økonomi i Afrika og Asia. I Afrika har de har kontor i Nairobi. Nordic Microfinance Initiative er medlem av Norwegian-African Business Association.

Mikrofinans
www.nmimicro.no
www.nmimicro.no/impact
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst