Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Norfund

Norfund ble etablert i 1997 og er et investeringsfond som fokuserer på å bekjempe fattigdom gjennom utvikling av privatsektoren i utviklingsland. Ved utgangen av 2017 hadde selskapet en investeringsportfolio på 20.4 milliarder NOK og 71 ansatte. I Afrika har Norfund tidligere gjort investeringer i Tanzania, Etiopia, Sør-Sudan, Mosambik, Namibia, Rwanda, Lesotho, Uganda, Malawi, Somalia, Zimbabwe, Zambia, Kenya, Angola, Liberia, og Ghana, i tillegg til flere regionale prosjekter. Norfund har kontor i Kenya, Mosambik og Ghana. I Angola er selskapet investert i to selskaper; Fundo de Investimento Privado-Angol og Angola Capital Partners LLC
Investeringsfond
www.norfund.no/
issuu.com/norfund/docs/investing_for_development_repro__id?e=25911654/37808975
norfund.no/our-impact/tax-revenues/
Nei/uvisst
www.norfund.no/getfile.php/138333-1534759775/Bilder/2017%20Annual%20report%20%28ID%20271534%29.pdf
Nei/uvisst