Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Norfund

Norfund ble etablert i 1997 og er et investeringsfond som fokuserer på å bekjempe fattigdom gjennom utvikling av privatsektoren i utviklingsland. I Afrika har Norfund tidligere gjort investeringer i Tanzania, Etiopia, Sør-Sudan, Mosambik, Namibia, Rwanda, Lesotho, Uganda, Malawi, Somalia, Burundi, Zimbabwe, Zambia, Kenya, Angola, Liberia, Togo, Benin, Guinea, Sierra Leone, Mali, Senegal, Niger, Elfenbenkysten, Cameroon, Nigeria og Ghana, i tillegg til flere regionale prosjekter. Norfund har kontor i Kenya, Sør-Afrika og Ghana. Norfund er medlem av Norwegian-African Business Association.

Investeringsfond
www.norfund.no/
www.norfund.no/annualreport-2020/
www.norfund.no/annualreport-2020/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Ja