Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

NorPalm AS

Norpalm AS er et norsk aksjeselskap stiftet i 1996 som gjennom datterselskapet Norpalm Ghana Ltd driver palmeoljeproduksjon sør i Ghana. Norpalm er en av Ghanas største palmeoljeprodusenter.

Landbruk/ landbruksprodukter
www.norpalm.no
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst