Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

OSM Maritime Group

OSM Crew Management ble etablert i 1989 og tilbyr arbeidskraft til skip og oljerigger. OSM er oppdelt i blant annet Crew Management, Ship Management, New Building Management, og Offshore Management m.m. Selskapet har rundt 15,000 ansatte, 22 kontorer globalt deriblant i Angola, Ghana, Kongo-Brazzaville og Nigeria.

Skipsfart/ maritim industri
www.osm.no
osm.no/environmental-social-governance/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
www.osm.no/PageFiles/4505/OSM_Sustainability_Report_-_COP_2017.pdf
Nei/uvisst