Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Petroleum Geo- Services (PGS)

PGS er et selskap som leverer seismikk- og reservoirtjenester over hele verden, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av data og feltevaluering. Selskapet ble etablert i 1991 og har vært notert på Oslo børs siden august 1992. PGS har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Kysten av det afrikanske kontinentet er et viktig arbeidsområde for PGS, og de har tilstedeværelse i Egypt, Ghana, Angola og Nigeria. I tillegg har de (hatt) aktivitet i Angola, Egypt, Ekvatorial-Guinea, Elfenbestkysten, Gabon, Kenya, Kongo-Brazzaville, Marokko, Mauritania, Namibia, Nigeria, Senegal, Sør-Afrika og São Tomé og Príncipe. De er medlem av UN Global Impact.

Leverandør olje- og gassindustri
/pgs.com
www.pgs.com/responsibility/responsible-business/corporate-responsibility-reports/
ja
Nei/uvisst
www.pgs.com/globalassets/responsibility/policies-and-proceedures/human-and-labor-rights-management-sept-2021.pdf
Nei/uvisst