Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

ReNewGen AS

ReNewGen tilbyr småskala solcellepanel i Ghana, Tanzania, Kenya, Uganda og Sør-Sudan. Selskapet har kontor i Larvik og Accra.

Kraft og energi
/www.bricksite.com/renewgen
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst