Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Solid Earth Africa AS

Solid Earth Africa (SEA) jobber i Norge og i Etiopia med å promotere mur-baserte hus som et ledd for bærekraftig husholdningsbasert utvikling og beskyttelse av miljøet. Målet er å redusere avskoging ved å bygge hus som bruker ⅓ tre som tradisjonelle hus, koster 30% mindre og varer 2-5 ganger så lenge.

Utbygging av hus
www.solidearthafrica.com/impact/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Ja