Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Stiftelsen Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen jobber med humanitær bistand til flyktninger og internt fordrevne uten å ta hensyn til rase, religion, nasjonalitet og politisk oppfatning. Deres oppgave er å forsvare flyktningers og internt fordrevnes menneskerettigheter. Flykninghjelpen deltar i internasjonalt flyktningearbeid, beredskapsarbeid og nødhjelp, samt å bidra til større forståelse for flyktningers og internt fordrevne situasjon. De er i dag en av verdens viktigste aktører som hjelper mennesker på flukt.

Humanitær bistand
www.flyktninghjelpen.no
www.flyktninghjelpen.no/om/okonomi/
www.flyktninghjelpen.no/herjobbervi/afrika/burkina-faso-og-niger/
Nei/uvisst
www.flyktninghjelpen.no/om/apenhet-og-ansvar2/
Ja