Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

TGS Nopec

TGS Nopec er et norsk seismikk-selskap som leverer seismikktjenester til olje- og gassbransjen. I Afrika har TGS aktivitet i Somaliland, Djibouti, Madagaskar, Libya, Sør-Afrika, Benin, Liberia, Namibia, Nigeria, Guinea Bissau, Gambia, Elfenbenskysten, Senegal og Sierra Leone.
Olje- og gassproduksjon
www.tgs.com
www.tgs.com/sustainability
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst