Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Yara International ASA

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel. Selskapet har over 15 000 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land og salg til om lag 150 land. Selskapets historie går tilbake til grunnleggelsen av Norsk Hydro i 1905. Yara International (tidligere Hydro Agri) ble skilt ut som eget selskap i 2004 og børsnotert. Hovedkontoret ligger i Oslo og den norske stat er største eier med 36,2 % av aksjene. Yara åpnet sitt første kontor i Afrika i 1985, i Zimbabwe.

Kjemisk industri
/yara.com
www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2020/yara-sustainability-report-2020-web.pdf/
www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2020/yara-country-by-country-report-2020-web.pdf/
ja - se “Engaging with unions” på side 41 i Yara Sustainability Report 2020
ja - se “Human Rights Due Diligence” på side 74 i Yara Sustainability Report 2020.
ja - se “Stakeholder Management Procedure" på side 86 i Yara Sustainability Report