Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Yinson Production AS

Yinson Production AS er et selskap som fokuserer på energinfrastruktur- og teknologi. De er tilstede over hele verden, inkludert Nigeria og Ghana. Yinson investerer i dag i fire forretningsdivisjoner - Offshore Production, Renewables, Green Technologies og Offshore Marine. Operation Headquaters ligger i Oslo.

Olje og energi
www.yinson.com
www.yinson.com/sustainability/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Ja