Fellesrådet for Afrika Meny

Afrikansk samarbeid

Nepad - en ny plan for å redde Afrika?

Afrikanske ledere vil ha fred, demokrati og økonomisk vekst. I løpet av sommeren har de lansert to nye verktøy for å oppnå dette: Nepad og African Union. Men, hva skjuler seg bak disse nye organisasjonene?