Fellesrådet for Afrika Meny

Afrika Nå 29.09.2021

Afrika Nå: Migration Governance - the Emergency Transit Mechanism in Rwanda

Siden 2016 har EU, ledet av Italia tilbudt støtte til Libyas kystvakt for å plukke opp migranter og flyktninger på Middelhavet og ført tilbake til Libya.

Innen desember 2019, hadde EU brukt 375 millioner euro på å tilby hurtigbåter, opplæring og hjelp til å koordinere operasjoner til sjøs til den libyske kystvakten (LCG) og vedlikeholde interneringsleire i Libya. September 2020, hadde den libyske kystvakt fanget minst 60 000 menn, kvinner og barn til sjøs og returnert dem til Libya for å sette dem i interneringsleire der de blir utsatt forvilkårlige internering, tortur, voldtekt og elendige forhold i tillegg til å bli fanget i kryssilden mellom miltsier som kriger mot hverandre.

I september 2019 signerte Rwanda et «Memorandum of Understanding (MoU)» med UNHCR og Den Afrikanske Union for å evakuere flyktninger og asylsøkere fra Libya. EU lovet 10 millioner euro, og Norge og Malta, henholdsvis 5 millioner euro, 50 000 euro.

Selv om Rwanda er et relativt trygt land med rask økonomisk utvikling, er det også et diktatur og en politistat hvor pressen styres av myndighetene. Det lille østafrikanske land er allerede vert for mer enn 148 000 flyktninger. Rwanda kan skryte av å ha gitt flyktninger sosiale og økonomiske rettigheter, inkludert retten til å jobbe, men ofte er dette bare på papiret. Rettighetene samsvarer imidlertid ikke alltid med rettigheter i praksis. Flyktninger i Rwanda sliter ofte med å få tilgang til offentlige tjenester og sysselsettingsmuligheter. Regjeringen har også undertrykt flyktning protester mot diskriminering og matmangel i leirer.

Gjester:

Chisom Udeze - Politisk analytiker og økonom

Mathias Hatleskog Tjønn – Historikker og forskningsassistent i PRIO med fokus i kolonialisme, migrasjon og migrasjonsstudier.

Ifølge UNHCR, innen mai 2021, har 5 evakueringsflyer forlatt Libya for Rwanda, noe som bringer det totale antallet evakuert til 515 mennesker. Fellesrådet i samarbeid med Migrasjonsutvalget arrangerer en panelsamtale den ​​29. september for å diskutere, blant annet bærekraftigheten i dagens EU og norsk migrasjonspolitikk for å hjelpe flyktninger som utsettes for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Hvordan er de humanitære forholdene til flyktningene som bor i - og forlater Libya for? Er det er forsvarlig for EU og Norge å inngå en avtale med Rwanda i bytte mot diplomatiske tjenester? og mange flere spørsmål.

Since 2016, European Union (EU) member states, led by Italy, have collaborated with the Libyan authorities to ensure people attempting to flee the country by boat are intercepted at sea and brought back to Libya.

By December 2019, the EU had spent 375 million Euros providing speedboats, training, and assistance in coordinating operations at sea to the Libyan Coast Guard (LCG) and maintaining detention centres in Libya. By September 2020, the LCG had captured an estimated 60 000 men, women and children at sea and returned them to Libya to put them in detention centres where they are subjected to enforced disappearances, indefinite and arbitrary detention, torture and extortion in addition to being caught in the crossfires of armed conflicts.

On September 10, 2019, Rwanda signed a Memorandum of Understanding (MoU) with UNHCR and the African Union to rescue refugees and asylum-seekers from Libya. The EU pledged 10 million euros, and Norway and Malta, 5 million euros, 50,000 Euros respectively.

Though a relatively secure country with much-lauded economic development, Rwanda is also a dictatorship and police state with tightly controlled media. The small East African country already hosts more than 148,000 refugees. It has, on paper, granted refugees social and economic rights, including the right to work. However, these rights do not always equate to rights in practice.. Refugees in Rwanda often struggle to access public services and employment opportunities. The government has also violently repressed refugee protests against discrimination and food shortages in camps.

According to the UNHCR, as of May 2021, 5 evacuation flights have left Libya for Rwanda, bringing the total number of evacuees to 515 persons. Join us on September 29 for a panel with experts. We will, among others, discuss the sustainability of current EU and Norwegian policies to help refugees suffering grave human rights abuses. What the conditions of the refugees living in - and leaving Libya are. If it is justifiable to make a deal with Rwanda in exchange for diplomatic favours, and many more.

Speakers:
Chisom Udeze - Political analyst and Economist
Mathias Hatleskog Tjønn – Historian and Research Assistant at PRIO, focusing on colonial history, migration studies and the Mediterranean

Afrika Nå: 25.08.21

Afrika Nå: Hvordan står det til med pressefriheten på det afrikanske kontinentet?

Ifølge organisasjonen Reporters Without Borders (RSF) sin pressefrihetsindeks fra 2021, har både klimaet for pressefriheten og journalister på det afrikanske kontinentet gjennomgått en rekke endringer både av befriende og innskrenkende art de siste årene.

Mens man i land som Sør Afrika, Botswana og Ghana ser en positiv utvikling hva gjelder pressefrihet og forhold for journalister, befinner land som både Egypt, Libya, Somalia seg fremdeles langt nede på RSF sin pressefrihetsindeks som ut fra gitte kriterier rangerer graden av pressefrihet i 180 forskjellige land i verden. Ifølge dem er både sensur og nedstenging av aviser, TV- og radiokanaler og nettsider, forfølgelse, fengsling og drap på journalister, samt den pågående covid-19-situasjonen med på å gjøre en spent situasjon enda verre.

Vi inviterer til digital panelsamtale om pressefrihet på det afrikanske kontinentet onsdag 25. august fra klokken 17.00-19.00

Med oss i panelet har vi Asria Mohamed (Støttekomiteen for Vest Sahara, og bidragsyter i artikkelserien om pressefrihet på det afrikanske kontinentet.)

Abdalleh Mumin: Journalist, leder for somali journalist syndicate og bidragsyter i artikkelserien om pressefrihet på det afrikanske kontinentet.

Jovial Ranato, leder for The African Editors Forum

Samtalen foregår på engelsk.

Arrangementet vi foregå digitalt onsdag 25. august fra 17:00-19:00. Zoom-lenke: https://us02web.zoom.us/j/8816...

Vel møtt!

According to the 2021 Press Freedom Index from Reporters Without Borders (RSF), both the climate for press freedom and journalists on the African continent have undergone a number of changes of both liberating and restrictive nature in recent years.

While there have been positive developments in countries such as South Africa, Botswana and Ghana, countries such as Egypt, Libya and Somalia still rank very low on the RFS’s Press Freedom Index. The index, based on criteria such as pluralism, media independence, legislative framework and transparency, ranks the degree of press freedom in 180 different countries around the world.

The 2021 index shows that censorship and the shutting down of newspapers, news sites, TV and radio channels, as well as the persecution, imprisonment and murder of journalists, still pose significant challenges for press freedom. At the same time, the ongoing Covid-19 pandemic is making a tense situation worse.

The Norwegian Council for Afrika invites you to join a digital panel discussion on press freedom on the African continent with the following panellists:

· Asria Mohamed, Støttekomiteen for Vest Sahara (the Western Sahara Support Committee), and contributor to the Afrika.no article series on press freedom on the African continent

· Abdalleh Moomin, Journalist syndicate contributor to Afrika.no article series on press freedom on the African continent, and

· Jovial Ranato, leader of The African Editors Forum.


Afrika Nå 26.05

Hvordan har koronapandemien påvirket jenter i afrikanske land?

Historisk sett rammes jenter og kvinner hardest i kriser. Koronapandemien er intet unntak. Selv om blant annet jenters tilgang til utdanning har forbedret seg de siste 25 årene, tyder rapporter nå på at kjønnsbasert vold øker over hele verden. Pandemien og dens konsekvenser har utløst bekymring for at 25 år med viktige fremskritt innenfor likestilling nå står i fare for å reverseres.

I følge Redd Barnas «the Global Girlhood Report 2020» forventes det en dramatisk økning i barneekteskap og tenåringsgraviditeter som et resultat av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Hvordan påvirker kriser som en pandemi fremtiden til unge jenter i afrikanske land? Og hva må gjøres for å forhindre at pandemien ikke reverserer den viktige fremgangen for jenter som vi så før 2020?

Afrika Nå 28.04

#EndSARS-demonstrasjonene: endret ungdom i Nigeria politikken for alltid?

I oktober i fjor spredte protester mot Special Anti-Robbery Squad (SARS) i Nigeria seg til store deler av verden. Politiet i landet har dårlig rykte og enda verre er det med SARS som har et spesielt dårlig rykte for å profilere unge nigerianere, korrupsjon og lite respekt for menneskerettighetene. Men hva har skjedd etter demonstrasjonene i landet? Hva er det nigeriansk ungdom vil? Og vil de klare å organisere seg for å skape politisk endring i forbindelse med valget i 2023?

Afrika Nå 24.03.21

Vaksinetilgang og vaksinelikhet i afrikanske land under korona

Vaksinasjonsprogrammer er underveis over hele det afrikanske kontinentet og mer enn halvparten av landene har mottatt vaksiner. Flere og flere afrikanske land er også i gang med vaksinasjonene. Likevel ligger afrikanske land langt etter andre deler av verden når det gjelder tilgang til vaksiner og mange afrikanske ledere er redde for det de kaller "vaksinenasjonalisme", at vestlige land har bestilt store mengder vaksiner, noe som hindrer lik fordeling. Hva er vaksinesituasjonen på bakken i afrikanske land og hvilke tiltak bør implementeres for å sørge for bedre helsesystemer når neste pandemi treffer? Og hvilket ansvar har rikere land når det kommer til å sørge for likhet i vaksinedistribusjonen?

Søknadsfrist utsatt til 14.03.21

Ledig vikariat som daglig leder i Fellesrådet for Afrika

Vil du lede en organisasjon som brenner for kunnskap om utvikling, politikk og menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet? Da kan du være den vi er på utkikk etter. Fellesrådet for Afrika søker nå etter en som kan fylle rollen som daglig leder i en 100%-stilling i et vikariat på 9 måneder.

Søknadsfrist 07.03.21

Ledig vikariat som rådgiver i Fellesrådet for Afrika

Er du opptatt av utvikling, politikk og menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet? Fellesrådet søker nå etter en som kan fylle rollen som rådgiver i en 100%-stilling i et vikariat på 7 måneder.

Afrika Nå 24.02.21

Internt fordrevne i Kamerun - hvorfor hører vi ikke om krisen?

Ifølge Flyktninghjelpen topper Kamerun listen over de mest neglisjerte krisene for andre år på rad. Landet opplever flere kriser samtidig; angrep fra Boko Haram i nord, en politisk krise i nord-vest og sør-vest og en flyktningkrise. Mange har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vedvarende usikkerhet. Omtrent 1,3 millioner kamerunere er fordrevet. Samtidig huser landet rundt 435 000 flyktninger fra Nigeria og Den sentralafrikanske republikk på grunn av politisk vold og uro. Hvilke utfordringer møter internt fordrevne i Kamerun? Hvorfor er det ingen som snakker om flyktningkrisen i landet og hvem er det som bistår internt fordrevne i landet? Hvilke tiltak og løsninger må til?

Afrika Nå 27.01.21

Grand Ethiopian Renaissance Dam - muligheter og utfordringer

The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) er et vannkraftverk fem ganger større enn Norges største og er laget for å produsere elektrisitet i et land som har akutt mangel på energi, samt eksport til nabolandene. Men Egypt og Sudan frykter for redusert vanntilgang og liker ikke tanken på at et annet land kontrollerer vanntilførselen. Det har vært flere forhandlinger, men så langt har ikke de tre landene blitt enige. Hvilke implikasjoner har denne konflikten for regionen? Kommer vi til å se økte spenninger med tanke på vannspørsmål på hornet og hva er mulige løsninger?