Fellesrådet for Afrika Meny

Resolusjon

En prosent – og hva så?

Resolusjon fra årsmøtet i Fellesrådet for Afrika: Fellesrådet for Afrika er skuffet over at den norske regjeringen ikke taler de fattige lands sak i internasjonale fora. Fellesrådet utfordrer regjeringsalternativene til å klargjøre hva slags Sør-politikk disse partiene vil stå for.

Afrikansk samarbeid

Nepad - en ny plan for å redde Afrika?

Afrikanske ledere vil ha fred, demokrati og økonomisk vekst. I løpet av sommeren har de lansert to nye verktøy for å oppnå dette: Nepad og African Union. Men, hva skjuler seg bak disse nye organisasjonene?