Fellesrådet for Afrika Meny

Afrika Nå 26.10

Hvilke implikasjoner har anti-genderbevegelsen for afrikanske land?

Anti-genderbevegelsen er en transnasjonal koalisjon av konservative aktivister og organisasjoner. De jobber for å motvirke politiske rettferdigheter som er kjempet frem av feminister og LHBTIQ+-aktivister og grupper og for å eliminere kritisk kunnskap om kjønn og seksuelt mangfold. Hva betyr dette for rettighetskampen i afrikanske land og hvordan kan sivilsamfunnet og regjeringen i Norge støtte feministiske og skeive afrikanske organisasjoner?

Søknadsfrist 22.05

Fellesrådet utlyser praktikantstilling for høsten 2022

Fellesrådet for Afrika utlyser med dette en studentpraktikantstilling for høsten 2022. Masterstudenter med mulighet til å integrere praktikantstillingen i pågående utdanning inviteres til å søke.

Afrika Nå 27.04

Afrika Nå: Elections in Somalia and the road ahead

Valget som skulle vært avholdt i Somalia i februar 2021 har blitt to år forsinket og nå er presidentvalget planlagt avholdt i mai. De stadige utsettelsene av valget, konflikten mellom opposisjonen og den føderale regjeringen og en alvorlige sikkerhetssituasjon har skapt mange utfordringer for landet. Hvordan skal landet få gjennomført valget? Hvor er Somalia på vei etter gjennomført valg og hvordan kan man unngå å havne i samme situasjon ved valget om fire år?

Afrika Nå 30.03

Afrika Nå: What are the dilemmas of organizing aid in Africa?

In 2020 Norway gave 39.5 billion Norwegian Kroner to aid in the development assistance budget. How the development assistance funds are distributed and further used, have been on the public discourse in 2021. How should Norwegian aid to African countries be organized and is there a better alternative?

Søknadsfrist 25.01.22

Ledig stilling som daglig leder i Fellesrådet for Afrika

Vil du lede en organisasjon som jobber med å spre kunnskap om utvikling, politikk og menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet, og som utfordrer strukturer som hindrer rettferdig utvikling? Da kan du være den vi er på utkikk etter. Fellesrådet for Afrika søker nå etter ny daglig leder.


Afrika Nå 29.09.2021

Afrika Nå: Migration Governance - the Emergency Transit Mechanism in Rwanda

I september 2019 signerte Rwanda et «Memorandum of Understanding (MoU)» med UNHCR og Den Afrikanske Union for å evakuere flyktninger og asylsøkere fra Libya. EU lovet 10 millioner euro, og Norge og Malta, henholdsvis 5 millioner euro, 50 000 euro. Hva betyr en slik avtale og hva er konsekvensene?

Afrika Nå: 25.08.21

Afrika Nå: Hvordan står det til med pressefriheten på det afrikanske kontinentet?

Ifølge organisasjonen Reporters Without Borders (RSF) sin pressefrihetsindeks fra 2021, har både klimaet for pressefriheten og journalister på det afrikanske kontinentet gjennomgått en rekke endringer både av befriende og innskrenkende art de siste årene.

Mens man i land som Sør Afrika, Botswana og Ghana ser en positiv utvikling hva gjelder pressefrihet og forhold for journalister, befinner land som både Egypt, Libya, Somalia seg fremdeles langt nede på RSF sin pressefrihetsindeks som ut fra gitte kriterier rangerer graden av pressefrihet i 180 forskjellige land i verden. Ifølge dem er både sensur og nedstenging av aviser, TV- og radiokanaler og nettsider, forfølgelse, fengsling og drap på journalister, samt den pågående covid-19-situasjonen med på å gjøre en spent situasjon enda verre.

Vi inviterer til digital panelsamtale om pressefrihet på det afrikanske kontinentet onsdag 25. august fra klokken 17.00-19.00

Med oss i panelet har vi Asria Mohamed (Støttekomiteen for Vest Sahara, og bidragsyter i artikkelserien om pressefrihet på det afrikanske kontinentet.)

Abdalleh Mumin: Journalist, leder for somali journalist syndicate og bidragsyter i artikkelserien om pressefrihet på det afrikanske kontinentet.

Jovial Ranato, leder for The African Editors Forum

Samtalen foregår på engelsk.

Arrangementet vi foregå digitalt onsdag 25. august fra 17:00-19:00. Zoom-lenke: https://us02web.zoom.us/j/8816...

Vel møtt!

According to the 2021 Press Freedom Index from Reporters Without Borders (RSF), both the climate for press freedom and journalists on the African continent have undergone a number of changes of both liberating and restrictive nature in recent years.

While there have been positive developments in countries such as South Africa, Botswana and Ghana, countries such as Egypt, Libya and Somalia still rank very low on the RFS’s Press Freedom Index. The index, based on criteria such as pluralism, media independence, legislative framework and transparency, ranks the degree of press freedom in 180 different countries around the world.

The 2021 index shows that censorship and the shutting down of newspapers, news sites, TV and radio channels, as well as the persecution, imprisonment and murder of journalists, still pose significant challenges for press freedom. At the same time, the ongoing Covid-19 pandemic is making a tense situation worse.

The Norwegian Council for Afrika invites you to join a digital panel discussion on press freedom on the African continent with the following panellists:

· Asria Mohamed, Støttekomiteen for Vest Sahara (the Western Sahara Support Committee), and contributor to the Afrika.no article series on press freedom on the African continent

· Abdalleh Moomin, Journalist syndicate contributor to Afrika.no article series on press freedom on the African continent, and

· Jovial Ranato, leader of The African Editors Forum.


Afrika Nå 26.05

Hvordan har koronapandemien påvirket jenter i afrikanske land?

Historisk sett rammes jenter og kvinner hardest i kriser. Koronapandemien er intet unntak. Selv om blant annet jenters tilgang til utdanning har forbedret seg de siste 25 årene, tyder rapporter nå på at kjønnsbasert vold øker over hele verden. Pandemien og dens konsekvenser har utløst bekymring for at 25 år med viktige fremskritt innenfor likestilling nå står i fare for å reverseres.

I følge Redd Barnas «the Global Girlhood Report 2020» forventes det en dramatisk økning i barneekteskap og tenåringsgraviditeter som et resultat av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Hvordan påvirker kriser som en pandemi fremtiden til unge jenter i afrikanske land? Og hva må gjøres for å forhindre at pandemien ikke reverserer den viktige fremgangen for jenter som vi så før 2020?