Fellesrådet for Afrika Meny

Afrika Nå 29.09.2021

Afrika Nå: Migration Governance - the Emergency Transit Mechanism in Rwanda

I september 2019 signerte Rwanda et «Memorandum of Understanding (MoU)» med UNHCR og Den Afrikanske Union for å evakuere flyktninger og asylsøkere fra Libya. EU lovet 10 millioner euro, og Norge og Malta, henholdsvis 5 millioner euro, 50 000 euro. Hva betyr en slik avtale og hva er konsekvensene?

Afrika Nå: 25.08.21

Afrika Nå: Hvordan står det til med pressefriheten på det afrikanske kontinentet?

Ifølge organisasjonen Reporters Without Borders (RSF) sin pressefrihetsindeks fra 2021, har både klimaet for pressefriheten og journalister på det afrikanske kontinentet gjennomgått en rekke endringer både av befriende og innskrenkende art de siste årene.

Mens man i land som Sør Afrika, Botswana og Ghana ser en positiv utvikling hva gjelder pressefrihet og forhold for journalister, befinner land som både Egypt, Libya, Somalia seg fremdeles langt nede på RSF sin pressefrihetsindeks som ut fra gitte kriterier rangerer graden av pressefrihet i 180 forskjellige land i verden. Ifølge dem er både sensur og nedstenging av aviser, TV- og radiokanaler og nettsider, forfølgelse, fengsling og drap på journalister, samt den pågående covid-19-situasjonen med på å gjøre en spent situasjon enda verre.

Vi inviterer til digital panelsamtale om pressefrihet på det afrikanske kontinentet onsdag 25. august fra klokken 17.00-19.00

Med oss i panelet har vi Asria Mohamed (Støttekomiteen for Vest Sahara, og bidragsyter i artikkelserien om pressefrihet på det afrikanske kontinentet.)

Abdalleh Mumin: Journalist, leder for somali journalist syndicate og bidragsyter i artikkelserien om pressefrihet på det afrikanske kontinentet.

Jovial Ranato, leder for The African Editors Forum

Samtalen foregår på engelsk.

Arrangementet vi foregå digitalt onsdag 25. august fra 17:00-19:00. Zoom-lenke: https://us02web.zoom.us/j/8816...

Vel møtt!

According to the 2021 Press Freedom Index from Reporters Without Borders (RSF), both the climate for press freedom and journalists on the African continent have undergone a number of changes of both liberating and restrictive nature in recent years.

While there have been positive developments in countries such as South Africa, Botswana and Ghana, countries such as Egypt, Libya and Somalia still rank very low on the RFS’s Press Freedom Index. The index, based on criteria such as pluralism, media independence, legislative framework and transparency, ranks the degree of press freedom in 180 different countries around the world.

The 2021 index shows that censorship and the shutting down of newspapers, news sites, TV and radio channels, as well as the persecution, imprisonment and murder of journalists, still pose significant challenges for press freedom. At the same time, the ongoing Covid-19 pandemic is making a tense situation worse.

The Norwegian Council for Afrika invites you to join a digital panel discussion on press freedom on the African continent with the following panellists:

· Asria Mohamed, Støttekomiteen for Vest Sahara (the Western Sahara Support Committee), and contributor to the Afrika.no article series on press freedom on the African continent

· Abdalleh Moomin, Journalist syndicate contributor to Afrika.no article series on press freedom on the African continent, and

· Jovial Ranato, leader of The African Editors Forum.


Afrika Nå 26.05

Hvordan har koronapandemien påvirket jenter i afrikanske land?

Historisk sett rammes jenter og kvinner hardest i kriser. Koronapandemien er intet unntak. Selv om blant annet jenters tilgang til utdanning har forbedret seg de siste 25 årene, tyder rapporter nå på at kjønnsbasert vold øker over hele verden. Pandemien og dens konsekvenser har utløst bekymring for at 25 år med viktige fremskritt innenfor likestilling nå står i fare for å reverseres.

I følge Redd Barnas «the Global Girlhood Report 2020» forventes det en dramatisk økning i barneekteskap og tenåringsgraviditeter som et resultat av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Hvordan påvirker kriser som en pandemi fremtiden til unge jenter i afrikanske land? Og hva må gjøres for å forhindre at pandemien ikke reverserer den viktige fremgangen for jenter som vi så før 2020?

Afrika Nå 28.04

#EndSARS-demonstrasjonene: endret ungdom i Nigeria politikken for alltid?

I oktober i fjor spredte protester mot Special Anti-Robbery Squad (SARS) i Nigeria seg til store deler av verden. Politiet i landet har dårlig rykte og enda verre er det med SARS som har et spesielt dårlig rykte for å profilere unge nigerianere, korrupsjon og lite respekt for menneskerettighetene. Men hva har skjedd etter demonstrasjonene i landet? Hva er det nigeriansk ungdom vil? Og vil de klare å organisere seg for å skape politisk endring i forbindelse med valget i 2023?

Afrika Nå 24.03.21

Vaksinetilgang og vaksinelikhet i afrikanske land under korona

Vaksinasjonsprogrammer er underveis over hele det afrikanske kontinentet og mer enn halvparten av landene har mottatt vaksiner. Flere og flere afrikanske land er også i gang med vaksinasjonene. Likevel ligger afrikanske land langt etter andre deler av verden når det gjelder tilgang til vaksiner og mange afrikanske ledere er redde for det de kaller "vaksinenasjonalisme", at vestlige land har bestilt store mengder vaksiner, noe som hindrer lik fordeling. Hva er vaksinesituasjonen på bakken i afrikanske land og hvilke tiltak bør implementeres for å sørge for bedre helsesystemer når neste pandemi treffer? Og hvilket ansvar har rikere land når det kommer til å sørge for likhet i vaksinedistribusjonen?

Søknadsfrist utsatt til 14.03.21

Ledig vikariat som daglig leder i Fellesrådet for Afrika

Vil du lede en organisasjon som brenner for kunnskap om utvikling, politikk og menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet? Da kan du være den vi er på utkikk etter. Fellesrådet for Afrika søker nå etter en som kan fylle rollen som daglig leder i en 100%-stilling i et vikariat på 9 måneder.

Søknadsfrist 07.03.21

Ledig vikariat som rådgiver i Fellesrådet for Afrika

Er du opptatt av utvikling, politikk og menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet? Fellesrådet søker nå etter en som kan fylle rollen som rådgiver i en 100%-stilling i et vikariat på 7 måneder.

Afrika Nå 24.02.21

Internt fordrevne i Kamerun - hvorfor hører vi ikke om krisen?

Ifølge Flyktninghjelpen topper Kamerun listen over de mest neglisjerte krisene for andre år på rad. Landet opplever flere kriser samtidig; angrep fra Boko Haram i nord, en politisk krise i nord-vest og sør-vest og en flyktningkrise. Mange har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vedvarende usikkerhet. Omtrent 1,3 millioner kamerunere er fordrevet. Samtidig huser landet rundt 435 000 flyktninger fra Nigeria og Den sentralafrikanske republikk på grunn av politisk vold og uro. Hvilke utfordringer møter internt fordrevne i Kamerun? Hvorfor er det ingen som snakker om flyktningkrisen i landet og hvem er det som bistår internt fordrevne i landet? Hvilke tiltak og løsninger må til?

Afrika Nå 27.01.21

Grand Ethiopian Renaissance Dam - muligheter og utfordringer

The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) er et vannkraftverk fem ganger større enn Norges største og er laget for å produsere elektrisitet i et land som har akutt mangel på energi, samt eksport til nabolandene. Men Egypt og Sudan frykter for redusert vanntilgang og liker ikke tanken på at et annet land kontrollerer vanntilførselen. Det har vært flere forhandlinger, men så langt har ikke de tre landene blitt enige. Hvilke implikasjoner har denne konflikten for regionen? Kommer vi til å se økte spenninger med tanke på vannspørsmål på hornet og hva er mulige løsninger?